Meteen naar de inhoud
Home » Wie maakt de producten? / Who makes the products?

Wie maakt de producten? / Who makes the products?

    De illustraties zijn allemaal door mij, Lotte Drouen bedacht en gemaakt en omgezet naar producten van hoogwaardige kwaliteit. Kwaliteit en duurzaamheid staan bij mij hoog in het vaandel. Zo worden de illustraties in kleine oplages in Nederland gedrukt op mooi stevig papier die de illustraties en kleuren goed laten uitkomen. Ook worden alle producten met de hand ingepakt met zo min mogelijk plastic of verpakkingsmateriaal zodat ze in perfecte staat aankomen maar de impact op het milieu beperkt blijft! De liefde die ik als illustrator heb voor mijn vak schijnt door in de hele collectie.


    The illustrations are all devised and created by me, Lotte Drouen, and converted into high-quality products. Quality and durability are of paramount importance to me. For example, the illustrations are printed in small editions in the Netherlands on nice, sturdy paper that makes the illustrations and colors stand out well. All products are also hand packed with as little plastic or packaging material as possible so that they arrive in perfect condition but the impact on the environment is limited! The love I have for my craft as an illustrator shines through throughout the collection.